Човек, в търсене на…работа.

За кого е подходящо това обучение? – за работещи,
безработни, недоволни от настоящия си работодател или вечно
търсещи по-доброто за себе си и своята кариера.

Теми, които ще се разглеждат в това обучение:

 1. Кой съм аз и кои са моите силни страни – кое е ценно за
  мен в моята работа, с кое не правя компромиси и защо ми
  е важно?
 2. Коя за мен е мечтаната работа и как да я намеря – канали,
  подходи, начини, стъпки?
 3. Ролята на CV-то – видове темплейти, какво да има или
  няма в една автобиография, какво да напишем в него и как
  да го представим?
 4. LinkedIn – имам ли профил и как той работи за мен
 5. Аз и моя персонален бранд – какво знае светът за мен и
  какво бих искал да научи, докато си търся работа
 6. ИнтервюТО – кое е важно за кандидата преди него, какво
  иска да чуе бъдещия работодател.
 7. Насоки за примерно Поведение на среща с работодател –
  език на тялото, облекло, стил на изказване, отговори на
  подвеждащи и провокативни въпроси.
 8. Имам ли план и какъв е той насетне – видове инструменти
  за визуализация и проследяване на плана за собственото
  ни развитие.

За лектора:

Милен Великов стартира
своята кариера в HR-a през 2012 г. До днес, той е работил в
различни български и международни компании в различни
сектори като – Фармация, Банкови и небанкови институции, ИТ,
Клинични проучвания.
В последните години, Милен активно споделя своята гледна
точка в повече от 90 професионални статии в различни медии.
До 2017 г. е докторант в БАН. Има 3 магистърски степени –
,,Управление на човешките ресурси‘‘ в УНСС, ,,Организационно
поведение и консултиране‘‘ от СУ ,,Св. Климент Охридски‘‘,
както и ,,Социална и организационна психология‘‘ в Нов
български университет. Бакалавър е по ,,Икономика и
организация на труда‘‘ от УНСС. Има завършена степен по
Human Resource Management в Chartered Institute of Personnel
and Development и е сертифициран кариерен консултант –
Global Career Development Facilitator. През 2019-та се
сертифицира като Coach към ERICKSON.

Милен е носител на различни професионални награди – „Най-
свързан служител“ и „Най-отдеден служител“, „HR изгравяща звезда на годината“, „Национален Златен приз Човешки
ресурси“, „ЗЛАТНО СЪРЦЕ“ в категория Образование, обучение
и развитие. През 2019-та, попада в престижната класация „40 до
40“ на Дарик радио. Номинацията се дава на българи, които
променят статуквото, пълни са с идеи, които са мислещи и
креативни, носят предприемачески дух, работят за благото на
България.