Очаквайте “Емоционална интелигентност и справяне с кризисни ситуации” – обучение с Миролюба Бенатова