За нас

Кои сме ние?

За нас

ДАНУБИО КОНСУЛТ ООД е консултантска фирма, предлагаща професионални услуги и консултации в областта на:

  • Разработване и управление на проекти;
  • Изготвяне на демографски социални и икономически анализи и стратегии;
  • Провеждане на обучения по Презентационно и ораторско майсторство, HR, креативно и творческо мислене, управление на финанси, изготвяне на бизнес план, маркетинг, разработване и управление на проекти, целеполагане и разпределение на времето, лидерски умения, справяне с кризисни ситуации, разрешаване на конфликти;
  • Изготвяне на демографски прогнози;
  • Разработване, актуализация и анализ на общински планове за развитие, областни стратегии за развитие, програми за опазване на околната среда, управление на отпадъци, енергийна ефективност, туризъм, климатични промени и др.
  • Решения в областта на регионалното и градско развитие;
  • Програми за градска регенерация;
  • Smart cities.

Нашият екип

В нашата консултантска фирма работят експерти с богат професионален опит, известни в българските и чуждестранни обществени и научни кръгове!

Антонина Атанасова

Управител
Експерт

Георги Бърдаров

Съдружник, Главен Експерт

Милен Великов