Програми и стратегии

Програми и стратегии

 • Планове за интегрирано развитие на общини;
 • Общи устройствени планове;
 • Програми за опазване на околната среда;
 • Програми за енергийна ефективност;
 • Програми за управление на отпадъци;
 • Програми за борба и адаптация с настъпващите климатични изменения;
 • Образователни програми (Обучения по „Гъвкави умения“, Въвеждане на исландски, финландски модел на обучение в училища);
 • Икономически анализи;
 • Демографски анализи и прогнози за планиране на инфраструктурно развитие;
 • Социални анализи и стратегии;
 • Анкетни проучвания;
 • Умни градове;
 • Умни градове.
 • Програми за фини прахови частици;
 • Изготвяне на предварителни, междинни и последващи оценки на стратегически документи.